Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Polityka Przetwarzania Plików Cookies

 

Wstęp

Polityka Prywatności i Polityka Przetwarzania Plików Cookies (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu internetowego Próby i Serwisu wydawnictwoproby.pl. Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających ze Sklepu.

 

§1 Najważniejsze informacje

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest firma Próby sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), Nowy Świat 33/15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000836891, o kapitale zakładowym 6000 zł, NIP 5252819966, REGON 385884680.

2. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych, w tym zasad ich przetwarzania i usunięcia danych, Użytkownicy mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowo na adresy:

Wydawnictwo Próby
Nowy Świat 33/15
00-017 Warszawa
tel. +48 22 657 10 44
e-mail: sklep@wydawnictwoproby.pl lub biuro@wydawnictwoproby.pl

3. Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod adresem podanym w §1 p. 2 tej Polityki.

 

§2 Definicje

1. Serwis – serwis internetowy Wydawnictwo Próby działający pod adresem https://wydawnictwoproby.pl i Sklep internetowy – sklep działający do adresem sklep.wydawnictwoproby.pl (zwane dalej łącznie „Serwisem”)

2. Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.

3. Administrator Danych – Próby sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), Nowy Świat 33/15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000836891, o kapitale zakładowym 6000 zł, NIP 5252819966, REGON 385884680, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

4. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

6. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

8. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

9. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

10. Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

11. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

12. Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

13. Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

14. Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

15. Anonimizacja – anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy lub nadpisuje „dane osobowe”, uniemożliwiając ich identyfikację lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem, lub osobą fizyczną.

 

§3 Kategorie danych osobowych

1. W Serwisie przetwarzane są następujące kategorie danych:

a) dane gromadzone podczas rejestracji i korzystania z serwisu niezbierane automatycznie:
imię, nazwisko (w odniesieniu do firm: nazwa firmy, NIP)
adres dostawy,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu,
adres IP.
b) dane gromadzone podczas zapisu do newslettera
c) dane zapisane w plikach Cookies:
anonimowe dane gromadzone automatycznie:
adres IP
typ przeglądarki
rozdzielczość ekranu
przybliżona lokalizacja
otwierane podstrony serwisu
czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
rodzaj systemu operacyjnego
adres poprzedniej podstrony
adres strony odsyłającej
język przeglądarki
prędkość łącza internetowego
dostawca usług internetowych.

 

§4 Pliki Cookies

1. Cookies (pol. ciasteczka) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w lokalnej przeglądarce komputera, tabletu czy smartfona osoby odwiedzającej Serwis. Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

2. Rodzaje plików Cookies:

a) Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,
b) Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki, Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki Cookies:
YouTube (udostępnianie I komentowanie treści)
Facebook (udostępnianie I komentowanie treści)
Google (udostępnianie I komentowanie treści)
Instagram (udostępnianie I komentowanie treści)
FreshMail (newsletter)
Google Analytics (prowadzenie statystyk)
WordPress Stats (prowadzenie statystyk)
Facebook Analytics for App (prowadzenie statystyk)
Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików Cookie.
c) Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika,
d) Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończzeniu sesji Urządzenia.

3. Pełna lista plików Cookies przetwarzanych przez Sklep internetowy znajduje się pod tym linkiem:
https://www.shoper.pl/help/artykul/informacje-o-plikach-cookie/

4. Cookies są wykorzystywane w następujących celach:

a) by Serwis działał szybciej i był łatwiejszy w użyciu,
b) by lepiej dopasować treści i reklamy do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,
c) do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Serwisu,
d) by Serwis zapamiętywał preferencje językowe Użytkowników, produkty w koszyku Sklepu internetowego i dane do logowania.

5. Używanie Cookies w wyżej opisany sposób nigdy nie pozwala na identyfikację tożsamości użytkowników na podstawie informacji w przechowywanych w Cookies.

6. Konfiguracja ustawień Cookies w Serwisie pozwala Użytkownikowi decydować, czy Serwis może zapisywać w lokalnej przeglądarce Użytkownika wybrane kategorie Cookies i w jakim zakresie. Widget Cookies wyświetlający się automatycznie po wejściu na stronę Serwisu pozwala na akceptację obsługi niezbędnych Cookies oraz zarządzanie ustawieniami czy blokowanie Cookies opcjonalnych.

7. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie https://nety.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookie/ lub u jednego ze wskazanych dostawców:

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11

8. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

9. Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika.

 

§5 Cele i sposoby przetwarzania danych

1. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są zbierane:

a) poprzez dobrowolne wprowadzenie danych w treści formularzy dostępnych w Serwisie,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies.

2. Dane udostępnione przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy pozyskiwane są w celach:

a) realizacji Umowy Sprzedaży,
b) jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym, tj. realizacji usługi newslettera,
c) usługi komentowania wpisów i reagowania na nie za pośrednictwem mediów społecznościowych,
d) usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach,
e) komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych,
f) zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Dane gromadzone automatycznie są pozyskiwane w celach:

a) prowadzenia statystyk i usprawnienia pracy Serwisu,
b) remarketingu,
c) serwowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników,
d) zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Szczegółowe informacje na temat tych danych są zawarte w §4 tej Polityki.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej Serwis.

5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

6. Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

7. Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie będą przekazywane poza Unię Europejską.

8. Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

9. Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim

 

§5 Podstawa prawna przetwarzania danych

1. Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie następujących zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

a) Art. 6 ust. 1 lit. a: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b) Art. 6 ust. 1 lit. b: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d) Art. 6 ust. 1 lit. f: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
e) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
f) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
g) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

 

§6 Odbiorcy danych

 

1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być:

a) w przypadku Użytkownika, który korzysta ze Sklepu internetowego, dostawca oprogramowania do obsługi sprzedaży internetowej,
b) w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
c) w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym,
d) firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora,
e) firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa newslettera

2. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

§7 Uprawnienia Użytkownika

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
b) Prawo uzyskania kopii danych
c) Prawo do sprostowania
d) Prawo do usunięcia danych
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
f) Prawo do przenoszenia danych
g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
h) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych
i) Prawo wycofania zgody
j) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

a) w formie pisemnej na adres Wydawnictwo Próby, Nowy Świat 33/15 Warszawa (00-017),
b) drogą e-mailową na adres: biuro@wydawnictwoproby.pl.

3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie, w szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych), jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres e-mail), jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§8 Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy newslettera). Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

2. Dane osobowe podane dobrowolnie podczas zakupów w Sklepie internetowym będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa rachunkowego oraz kodeksu cywilnego.

3. Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.

 

§9 Bezpieczeństwo danych

1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

2. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

§10 Zmiany Polityki Prywatności i podsumowanie

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

3. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów tej Polityki Prywatności dane kontaktowe Administratora można znaleźć zarówno w pierwszym paragrafie tego dokumentu, jak i w zakładce „Kontakt”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl